Rivestimenti Listelli e Angoli

Angolo Paramano 5 cm

1,8 

106-A cod. 

Angolo Paramano 3 cm

1,8 

106-AS cod. 

Listello Paramano 6 cm

0,65 

106-L cod. 

Listello Paramano 3 cm

0,65 

106-LS cod. 

Angolo Due sabbie 5 cm

1,8 

208-A cod. 

Angolo Due sabbie 2,2 cm

1,8 

208-AS cod. 

Listello Due sabbie 5 cm

0,65 

208-L cod. 

Listello Due sabbie 2,2 cm

0,65 

208-LS cod. 

Angolo Vecchio Piemonte 3 cm

1,8 

260-A cod. 

Angolo Vecchio Piemonte 3 cm

1,8 

260-AS cod. 

Listello Vecchio Piemonte 5 cm

0,65 

260-L cod. 

Listello Vecchio Piemonte 5 cm

0,65 

260-LS cod. 

Angolo Antico 2,2 cm

3,6 

270-AS cod. 

Listello Antico 2,2 cm

1,5 

270-LS cod. 

Angolo del casale 5 cm

1,8 

280-A cod. 

Listelle del casale 6 cm

0,7 

280-L cod. 

Angolo della Reggia 5 cm

1,8 

290-A cod. 

Angolo della Reggia 3 cm

1,8 

290-AS cod. 

Listello della Reggia 6 cm

0,65 

290-L cod. 

Listello della Reggia 3 cm

0,65 

290-LS cod.